Teknikområden

Ventilation 

Projektering och konstruktion av energioptimerade ventilationsanläggningar i enlighet med gällande normer, föreskrifter och kundönskemål.

Entreprenadbesiktningar och obligatorisk ventilations-kontroll, OVK.

Värmepump

Projektering och konstruktion av anläggningar med skiftande energibas, såsom fjärrvärme, värmepump fastbränsle o.d.

Entreprenadbesiktningar och kontroll.

Komfortkyla

Utredningar för energibesparande åtgärder inom VVS-anläggningar.

Energiberäkningar för redovisning av energibehov enligt krav i BBR 06.

Klicka på bilderna för ett större bildexempel.
Startsida | Teknikområden | Referensobjekt | Kontakt
Värme och sanitet:

Projektering och konstruktion av kylinstallationer där kyla erhålls från kylmaskin, frikyla och bergkyla. Kombinationen värmepump och bergkyla är numer vanligt.

Entreprenadbesiktningar och kontroll.

Energi
Bergkyla