Referensobjekt

Kv Skären, Stockholm

Uppdrag har utförts som underkonsult till Seveko VVS-konsult i Stockholm under åren 2000-2003. Omfattningen har varit projektering av ventilations- och kylinstallationer för kontors- och affärslokaler.

Projektering för större om- och tillbyggnad med hyresgästanpassning påbörjas i oktober 2007 och omfattar värme, sanitet, kyla och ventilation.

Ejendals Arena, Leksand

Uppdragsgivare var Bravida Nord AB och omfattade projektering av ventilation för ishockeyarena, konferens- och utställningslokaler, storkök och kontor, samt beräkning av kylbehov för komfortkyla.
Uppdraget utfördes vid anställning hos Ståhlkloo Ingenjörsbyrå Borlänge AB.

Ejendals AB, Leksand

Om- och tillbyggnad av kontor och lagerlokal. Uppdragsgivare är NVS Installation AB och Fart & Fläkt Ventilation AB.
Uppdraget omfattar projektering av ventilations- värme-, sanitets-, och kylinstallation.

Fortsatt projektering för testlaboratorium med kontor samt ca 5000 m2 lager startar i oktober 2007.

NE&CO,
Leksand
Ombyggnad av affärslokaler. Uppdragsgivare är YIT Sverige AB och Fart & Fläkt Ventilation AB.

Uppdraget omfattar projektering av ny installation för ventilation, värme och komfortkyla. Värme- och kylinstallationen projekteras för värmepump och frikyla från borrhål.
Startsida | Teknikområden | Referensobjekt | Kontakt
Klicka på bilderna för ett större bildexempel.